4 zadania z polskiego daje naj z góry dzięki
książka "przeszłość to dziś" (nowe wydanie)
pytania do tekstu "Wy. którzy pospolitą rzeczą władacie.." pytanie 1,2,3,5 str 66.
jak coś to to są pytania:
1. Pieśń 'Wy, którzy pospolita rzeczą władacie..' ukazuje ideał władcy. Krótko go przedstaw.
2. Jaką rolę poeta przypisuje Bogu? Jaką jego ceche, ważną również z punktu widzenia spraw społecznych i państwowych, podkreśla?
3. Jaka odpowiedzialność, zdaniem poety, ciąży na rządzących? Pamiętaj że zastępują oni Boga na ziemi, są pasterzami opiekującymi się ,,ludzkim stadem".
5. Jakie cechy, twoim zdaniem powinien mieć dobry polityk? Możesz wybrać z poniższych propozycji lub podać własne:
odpowiedzialność, przezorność, umiejętność przemawiania, sprawiedliwość, poczucie misji, konsekwencja w działaniu, prawdomówność, dalekowzroczność, bezinteresowność, mądrość, religijność, umiejętność słuchania innych, pracowitość.


Proszę możliwie jak najszybciej, potrzebne na jutro

1

Odpowiedzi

2010-03-09T17:16:20+01:00
1.ma być sprawiedliwy
troska o poddanych
rządenie zgodnie z prawami bozymi
wie że ma nad sobą Boga

2.bóg jest wyższością nad wszystkim, to od daje żady swymm wiernym, sprawuje porządek nad światem

3.rządzący ponoszą odpowedzialnośc za cały naród maja się nim opiekować
zgodnie z wolą boga

4.odpowidzialny, sprawiedliwy., uczciwu\y, mądry
49 3 49