Odpowiedzi

2010-03-09T16:41:06+01:00
A) -7 + 3y + 9 + 2y=5y+2
b) x - 3x + 2 - 2x - 7=-4x-5
c) -5x + 4y - y - 7x - 9y=-12x-6y
d) 4x + 5 - x - 4 + x - 3x=x+1
e) 0,5a - 2a + 9 - 0,5a - 11,5=-2a-2,5
f) -14k + 9k - 13 + k + 3 + 4k=-10
g) -3k + 2m + 5m - 7 + k - m=-2k+6m-7
h) 2x - 4 + 3x -2=5x-6
i) x - 3y - 2x + 6y=-x+3y
j) 2y - 5 - 3y - 4 - 8y - 9=-9y-18
sprawdź z tylu podręcznika czy dobre wyniki. ^^
Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-09T16:45:39+01:00
A) -7+3y+9+2y = 5y+2
b) x-3x+2-2x-7 = -4x-5
c) -5x+4y-y-7x-9y = -12x-6y
d) 4x+5-x-4+x-3x = x+1
e) 0,5a-2a+9-0,5a-11,5 = -2a-2,5
f) -14k+9k-13+k+3+4k = -10
g) -3k+2m+5m-7+k-m = -2k+6m-7
h) 2x-3y-2x+6y = 3y
i) x-3y-2x+6y = -x+3y
j) 2y-5-3y-4-8y+9 = -9y