Odpowiedzi

2009-10-22T19:36:06+02:00

EASTER
Interesującą tradycją brytyjska związaną z Wielkanocą jest rozdawanie tzw. Maundy money. W Wielki Czwartek (Maundy money) Królowa udaje się do Westminster Abbey lub do innej katedry , gdzie rozdaje pieniądze ubogim kobietom i mężczyznom (ich liczba jest równa liczbie lat monarchy). Początkowo monarcha obmywał też och stopy, co było nawiązaniem do obmycia stóp apostołów przez Jezusa Chrystusa; zwyczaj ten zniesiono w 1754 r.
Shrove Tuesday (ostatni wtorek karnawału, czyli dzień przed Ash Wednesday - środą popielcową) znany jest także jako Pancake Day (Dzień Naleśnikowy). Zwyczaj ten związany jest z Wielkim Postem. Niegdyś faktycznie nie spożywano wówczas ani mięsa ani jajek, więc tuż przed początkiem postu należało zjeść wszystkie zapasy - w formie naleśników z farszem mięsnym. Obecnie pości się stanowczo mniej, ale zwyczaj robienia naleśników przetrwał. Organizuje się wówczas pancake race; uczestnicy wyścigu biegną jednocześnie podrzucając naleśniki na patelni; upuszczenie naleśnika jest równoznaczne z dyskwalifikacją.


EASTER An interesting British tradition associated with Easter is so giving. Maundy money. On Maundy Thursday (Maundy money) goes to The Queen goes to Westminster Abbey, or to another cathedral, where he distributes the money to the poor women and men (their number is equal to the number of years the monarch). Initially, the monarch also cleansed och feet, which was in reference to wash the feet of the apostles by Jesus Christ, this custom was abolished in 1754,Shrove Tuesday(last Tuesday of Carnival, a day before Ash Wednesday - Ash Wednesday) is also known as Pancake Day(Day Naleśnikowy). This custom is connected with Lent. Once actually ate the meat or eggs or so just before the beginning of the post had to eat all the stores - in the form of pancakes with meat stuffing.Currently, fasts are less strongly, but the habit of making pancakes survived. Organized the pancake race;Participants run the race while tossing pancakes in a pan, drop a pancake is tantamount to disqualification.