1 zad
Omów proces kształtowania się terytorium państwa Mieszka I
2 zad
Opisz organizację państwa Mieszka I
(parę zdań na ten temat i to strona 111 zadanie 2 i 3 "historia starożytność, średniowiecze")

proszę o dzisiejszą odpowiedź :D

1

Odpowiedzi

2010-03-10T12:13:52+01:00
Podstawą władzy księcia była zbrojna drużyna. Część wojowników przebywała u boku władcy, pozostali stanowili załogę grodów obronnych. Podczas dużego zagrożenia powoływano pod broń pospolite ruszenie złożone z ogółu mieszkańców. Mieszko I dysponował 3000 pancernych. Mianem pancernych określano wojowników konnych, okrytych kolczugą. Zadaniem drużyny była walka z wrogami zewnętrznymi jak i utrzymywanie porządku wewnętrznego. Ważną rolę pełniły grody warowne. W czasie wojny dawały schronienie okolicznej ludności i były zarazem punktami oporu. Za główne grody uważano Gniezno i Poznań. Tam władca przebywał najczęściej.
Mieszko I ok. 965 r. przyłączył do państwa Polan Kujawy. W latach 967-972 podbił Pomorze Zachodnie. Około 990 r. w wyniku wojny z Czechami, przyłączył Śląsk i Małopolskę. Granice państwa Mieszka I rozciągały się od Morza Bałtyckiego na północy, poprzez granicę z Prusami i Rusią na wschodzie, dalej na zachód do Krakowa i Odry , w dół rzeki do morza.
10 3 10