Odpowiedzi

2010-03-09T17:06:39+01:00
MNaOH=?
mH2O=?
Cp=5%
mr=200g

5gs---100gr-ru
xg--- 200gr-ru
x=10gNaOH

mH2O=mr-mNaOh= 200g-10g=190g
Odp. Należy użyć 10g NaOH i 190g H2O.
2010-03-09T17:09:28+01:00
Dane:
Ms = ?
Mr= 200g
Cp= 5%

Cp= Ms×100% / Mr
przeksztalacamy wzor...
Ms= C%×Mr / 100%
Ms= 5%× 200g/100%= 1000%g/100% = 10g
Ms jest zawsze równe substancji czyli NaOH!
a wiec do rekacji trzeba 10g NaOH i ( odejmujemy Mr od NaOH: 200-10= 190g) 190g wody.