Usuń nawiasy i wykonaj redukację wyrazów podobnych
b) (3 i 5 ułamek zwykły m do potęgi 2+2 trzecie n do potęgi2 +6)+(-jedna trzecia mdo potędi2-dwie trzecie n do potęgi2- 2całe i trzy piąte)


wykonaj odejmowanie!
(6a do potęgi2 +2a+1)-(-3a do potęgi2-2a+5)

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-09T17:17:34+01:00
Rozwiazanie: ⅗m²+⅔n²+6-⅓m²-⅔n²-2⅗
4 piętnaste m²+3 ⅖
drugie zadanie:
6a²+2a+1+3a²-2a+5
9a²+0+6