Odpowiedzi

2009-10-23T00:25:58+02:00
Rozumię że prędkość początkowa = 0
czyli
Vk = at
t = 3 minuty = 180 s
a = 1cm/s2 = 1*1/100 m/s2 = 0.01 m/s2
Vk = 0.01*180 = 1.8 m/s