Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-09T16:53:20+01:00
Pięciokąt:
1. Rysujemy okrąg o środku O.
2. Rysujemy średnicę okręgu i prostopadły do niej promień AO.
3. Wyznaczamy połowę jednego z promieni zawierających się w średnicy - punkt B.
4. Odmierzamy odległość AB tworząc łuk od punktu A, wyznaczający punkt C jego przecięcia na średnicy.
5. Odcinek AC jest długością boku pięciokąta.

Ośmiokąt:
Rysujemy okrąg o środku O, na obwodzie okręgu zaznaczamy dowolny punkt P, który będzie środkiem drugiego okręgu o tym samym promieniu (na rysunku kolor czarny). Łączymy odcinkiem punkty przecięcia się okręgów oznaczone literami A i N. Teraz rysujemy trzeci okrąg również o tym samym promieniu i środku w punkcie N (na rysunku kolor czerwony). Zaznaczamy literą Q punkt przecięcia się odcinka AN z narysowanym okręgiem o środku N. Następnie z punktu O rysujemy półprostą przechodzącą przez punkt Q. Punkt przecięcia się tej półprostej z pierwszym narysowanym okręgiem oznaczamy literą H. Wyznaczony w ten sposób odcinek AH jest bokiem ośmiokąta foremnego, który może być wpisany w okrąg o środku O.

Dziesięciokąt:
Zaczynasz tak jak pięciokąt tylko otrzymany odcinek AC dzielisz na połowę.