Pociąg pośpieszny z Krakowa do Warszawy jedzie z szybkością 144 km/h.Wyraź tę szybkośc w m/s i w m/min

2.Rowerzysta jedzie z szybkością 10 m/s.Wyraź tę szybkośc w km/h i w m/min

3.Oblicz szybkośc motocyklisty,który w czasie 45 min przejechał drogę 54 km.Wyraź tę szybkośc w m/s

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-09T16:51:48+01:00
Zad1)
144km/h=144*1000m/60min=2400m/min
2400m/min =2400m/60min=40m/s
zad2)
10 m/s=10m/1/60min=600m/min
600m/min =600*1/1000km/1/60=36km/h
zad3)
V=54km/45min=54000m/2700s=20m/s
5 4 5