W trapezie o polu 18cm(kwadratowych) wysokość jest równa 3cm, a jedna z podstaw jest o 5cm krótsza od drugiej podstawy. Oblicz długości podstaw tego trapezu.
_________________________________
Podstawą prostopadłościanu jest prostokąt o bokach 6cm i 5cm. Jaką wysokośc powinien mieć ten prostopadłościan, aby pole jesgo powierzchni całkowitej było równe 280cm(kwadratowych)?
Z jednymi nie wiadomymi;)
Daje naaj!!!!!!!1;]
38pkt.
Pomóżcie plissss...
do 17...

2

Odpowiedzi

2010-03-09T17:04:09+01:00
Narazie to drugie:
Pc=2ab+2ac+2bc

280=2*6*5+2*6*c+2*5*c
280=60+12c+10c
220=22c
c=10
Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-09T17:26:38+01:00
A - krótsza podstawa = b-5
b- dłuższa podstawa

(a+b)*h/2 = POLE TRAPEZU
(a+b)*3cm/2= 18cm²
(a+b)*1,5cm=18cm²
a+b=12

a=b-5
b-5+b=12
2b=17
b=8,5
a=3,5

2))
Pp=a*b=6*5=30
Pb=2*a*h+2*b*h=2h*(a+b)=2h*(5+6)=22h
Pc=2*Pp+Pb = 2*30+22h=60+22h
Pc=280=60+22h
22h=220
h=10