Proszę o opracowanie pytań (Rzym)
1.Skąd wywodzi się język łaciński
2.Jakie były przyczyny podbojów Rzymskich
3.Kto zostawał w Rzymie niewolnikiem ?
4.Dlaczego doszło do buntu niewolników i kto stał na jego czele
5.Dlaczego doszło do wprowadzenia ustroju republikańskiego i kiedy wygnano ostatniego króla (Pysznego) ?
6.Jakie jest dzisiejsze znaczenie zwrotu cenzor, konsul, przekroczyć Rubikon
7.Legenda założenia Rzymu (w 3-4 zadaniach)
8.Przyczyny wojen punickich (i skąd wywodzi się nazwa punickie) ?
9.Dlaczego Rzymianie myśleli że są potomkami Marsa
10.Jak wyglądał podział społeczeństwa republiki Rzymskiej
11.Stosunek Rzymu do podbitych narodów
12.Reformy Cezara

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-09T16:56:57+01:00
1. Skąd wywodzi się język łaciński? +

Język łaciński wywodzi się od kraju o nazwie Lacjum.

2. Jaki były przyczyny podbojów Rzymian? +
- zdobywanie nowych terenów, które nazywano prowincjami i ich romanizacja (przyjmowanie rzymskiej kultury),
- stworzenie imperium rzymskiego,
- chęć bycia największą potęgą morską i handlową (dominacja) w basenie Morza Śródziemnego,

3. Kto zostawał w Rzymie niewolnikiem? +
Niewolnicy do Rzymu trafiali w wyniku prowadzonych wojen zdobywczych. Tysiące schwytanych ludzi sprzedawano na targach niewolników, które odbywały się na terenie całego państwa. Im więcej umiał jeniec, tym wyższa była jego cena.

4. Dlaczego doszło do buntu niewolników? +
Niewolnicy zbuntowali się przeciwko ciężkiemu położeniu, ciężkiej pracy, złemu – nieludzkiemu traktowaniu, wykorzystywaniu do ciężkiej pracy w kopalniach. Dlatego doszło do wybuchu powstań niewolników. Najgroźniejsze było powstanie Spartakusa.

5. Kto stał na czele niewolników? +
Na czele niewolników stał zbuntowany gladiator – Spartakus. Udało mu się w I wieku p.n.e. zorganizować 60-tysięczną armię zbiegłych niewolników, która zadała kilka klęsk wojskom rzymskim i wywołała popłoch w Italii.

6. Czym się zajmował: cenzor, konsul, trybun ludowy, pretor?
Cenzor-

Trybun ludowy- chronili oni plebejuszy przed niesprawiedliwością urzędników państwowych, przysługiwało im prawo veta,

Konsul- stali oni na czele republiki rzymskiej i wraz z innymi urzędnikami stanowili rząd republiki, sprawowali władzę wykonawczą, kierowali polityką państwa, zwoływali posidzenia zgromadzeń ludowych i senatu, a w czasie wojny obejmowali najwyższe dowództwo wojskowe.

Pretor - wyższy urzędnik w antycznym Rzymie mający tzw. władzę mniejszą. W czasie nieobecności konsulów, pretor (później dwóch) przejmował najwyższą władzę w mieście, mogąc nawet zwoływać posiedzenia senatu. Zasadniczym jednak zadaniem pretorów było sądownictwo. Ważnym uprawnieniem pretora było wydawanie edyktów (edykty pretorskie), w których ustalał on sposoby postępowania w sprawach niedostatecznie jasno uregulowanych przez ustawy czy prawo zwyczajowe.

7. Wyjaśnij pojęcia: prowincja, namiestnik, termy, romanizacja, akwedukty, gladiator, cyrk

prowincja – to zdobyte przez Rzymian tereny, zależne od Rzymu, leżące poza Italią.

namiestnik – to osoba rządząca prowincją czyli terenem zależnym od Rzymu. Dowodził on stacjonującymi na jego terenie wojskami, odpowiadał za przestrzeganie rzymskiego prawa oraz ściągał podatki.

termy – to rozbudowane centra sportowo-rekracyjne. W obszernych salach mieściły się łaźnie parowe i wodne, baseny kąpielowe i pływackie, wanny oraz natryski. Obok znajdowały się sale gimnastyczne. Termy to miejsca spotkań towarzyskich.

romanizacja – to przyjmowanie przez mieszkańców podbitych przez Rzymian ziem języka łacińskiego i rzymskiej kultury.

akwedukty – to wodociągi, które doprowadzały wodę z górskich źródeł, ponieważ woda w rzece Tybr była bardzo zanieczyszczona i nie nadawała się do basenów, a tym bardziej do picia.

gladiator –

cyrk – to miejsce w którym ścigały się konne zaprzęgi (ulubiona rozrywka Rzymian).

8. Jakie znasz typy ustrojów w Rzymie? Chronologicznie. +
Monarchia, republika, pryncypał, cesarstwo

9. Dlaczego doszło do wprowadzenia ustroju republikańskiego, kiedy wygnano ostatniego króla?

10. Przyczyny kryzysu republiki.

11. Jakie jest dzisiejsze znaczenie wyrazów: cenzor, konsul, przekroczyć Rubikon?
Cenzor –

Konsul –

Przekroczyć Rubikon – uczynić krok nieodwołalny, nieodwracalny, spalić za sobą mosty wywodzi się ze starożytności, kiedy to Juliusz Cezar wbrew zakazom senatu, przekroczył rzekę Rubikon.

12. Data założenia Rzymu. +
Zgodnie z rzymską tradycją Romulus założył Rzym w roku 753 p.n.e.

13. Legenda Rzymu. +
W krainie o nazwie Lacjum urodziły się bliźnięta: Romulus i Remus, które został wrzucone do rzeki Tybr. Dzieci uratowała i wykarmiła wilczyca. Dorośli bracia postanowili założyć miasto, tam gdzie odnalazła ich wilczyca. Romulus od swego imienia nazwał miasto „Roma” i zbudował wokół niego mur. Romulus został pierwszym królem Rzymu.

14. Przyczyny wojen punickich.
W 264 r.p.n.e. Rzymianie i Kartagińczycy wdały się w konflikt, który wybuchł na Sycylii. Ta bogata wyspa stanowiła łakomy kąsek dla obydwu państw. Rozpoczęła się I wojna punicka (264-241 r. p.n.e.)

15. Skąd wywodzi się nazwa wojen punickich? +
Rzymianie nazywali swoich wrogów Kartagińczyków – Punijczykami i od tej nazwy wywodzą się wojny punickie.

16. Dlaczego Rzymianie twierdzą, że są potomkami Marsa? +
Wg Liwiusza (starożytnego historyka rzymskiego) - dzieje legendarne splatają sprawy boskie z ludzkimi i w ten sposób dodają świetności początkom miast. A naród rzymski cieszy się dużą sławą wojenną i uważa boga wojny Marsa za założyciela Rzymu, a siebie samych za potomków Marsa.

17. Jak wyglądał podział społeczeństwa republiki rzymskiej?
- patrycjusze – niewielka grupa bogatych posiadaczy ziemskich, zwana też arystokracją,
- plebejusze (plebs) – masa ubogich chłopów, kupcy i rzemieślnicy,

18. Jaki był stosunek Rzymian do podbitych krajów?

19. Jakie były reformy Juliusza Cezara?
- zadbał o awans ludzi z prowincji, przyznał im ziemię, zwolnił od podatków,
- zreformował kalendarz, który od jego imienia nazwano kalendarzem juliańskim,
- usprawnił pobór podatków,
- powiększył liczebność senatu z 300 do 900 ludzi.

20. W jaki sposób Juliusz Cezar stracił władzę?
Postępowanie Cezara budziło wrogość wielu senatorów. W 44 r. p.n.e. senatorowie zawiązali spisek, do którego przyłączyło się nawet kilku przyjaciół Cezara. Podczas id marcowych, w trakcie posiedzenia senatu, Juliusz Cezar został przez spiskowców zasztyletowany.

21. Konstytucje ustrojowe republiki rzymskiej.


Dostane naj?????
11 3 11