Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2010-03-09T17:32:39+01:00
Po stłumieniu powstania styczniowego rząd carski wprowadzil akcje rusyfikacji.Polityka ta przejawiała się narzuceniu Polakom kultury rosyjskiej i języka rosyjskiego.Z urzędow usunięto język polski,większość stanowisk obsadzono Rosjanami.Rusyfikacja objęła również szkolnictwo.Poza religią wszystkie przedmioty były w języku rosyjskim.Za niedostosowanie się uczniowie byli karani biciem i wydaleniem ze szkoły.Represji objęły także Kopściół katolicki.Konfiskowano mienia klasztorne ,odwoływano polskich biskupów a opornych księży wywożono na Syberię.

Germanizacja-wynaradawianie.Szczególną niechęć do Polaków przejawiał Otto von Bismarck.I tak jak w zaborze rosyjskim tak i ty zaczęto od zniemczania administracji oraz szkolnictwa.Obowiązywał tam język niemiecki.Szczególną agresją odnoszono sie do Kościola katolickiego/był on ostoją polskości /.Walka ta nazwana została ,,walką o kulturę,,Zabroniono nauki religi w języku polskim,likwidowano klasztory.Powstala też Komisja Kolonizacyjna,której zadaniem był rozwój osadnictwa niemieckiego na ziemiach polskich.Kolejnym przejawem antypolskiej polityki byly tzw ,,rugi pruskie,,.Wladze pruskie wydaliły około 30 tys Polaków którzy pochodzili z innych zaborów,a pracowali na terenie zaboru pruskiego.