Potzebuje pilnie odpowiedzi na te pytania jutro mam sprawdzian a zaraz ide na mecz i nie mam czasu tego robic prosze o pomoc

1.Napisz kilka zdań o autorach Ewangelii.
2.Napisz myśl przewodnią każdej Ewangelii.
3.Jakie są zadania Kapłańskie.
4.Wymień uczynki miłosierdzia względem duszy i ciała.
5.Co o zmartwychwstaniu pisze św. Paweł w liscie do Koryntian.
6.Wymień 3 męczenników .Opisz jednego z nich.
7.Do czego wzywa nas św.Paweł w liscie do Efezjan.Na czym, on polega.
8.Kto jest autorem Dziejów Apostolskich.Dlaczego nazywamy je pamietnikiem pierwszych chrzescijan.
9.Wymień listy napisane przez św.Pawła.
10.Dlaczego Jezusa nazywamy najważniejszym Kapłanem?

1

Odpowiedzi

2010-03-09T17:37:41+01:00
1. Ewangelie napisało 4 ewangelistów: Mateusz Marek Łukasz i Jan
8. Autorem dziejów apostolskich jest św. jan
2 3 2