Ułóż w logiczny ciąg podane wydarzenia.

a) Agresywne dążenia ZSRR zmusiły państwa Europy Zachodniej i USA do utworzenia Organizacji Paktu Północnoatlantyckiego. b) ZSRR po zwycięstwie w II wojnie światowej dąży do opanowania Europy, a w dalszej perspektywie - świata. c) Państwa komunistyczne tworzą Układ Warszawski. d) w latach 1944-1945 ZSRR uzależnia od siebie państwa Europy Wschodniej. e) Współpraca między ZSRR a USA w okresie II wojny światowej.

POMOCY !! Historia kl. 6. Potrzebne na czwartek.

3

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-09T17:05:46+01:00
E-> d -> b -> a -> c

Układ Warszawski powstał po NATO, bodajże w 1955, NATO, zaś w 1949 r.
7 3 7
2010-03-09T17:06:18+01:00
E) Współpraca między ZSRR a USA w okresie II wojny światowej.
d) w latach 1944-1945 ZSRR uzależnia od siebie państwa Europy Wschodniej.
b) ZSRR po zwycięstwie
w II wojnie światowej dąży do opanowania Europy, a w dalszej perspektywie - świata.
a) Agresywne dążenia ZSRR zmusiły państwa Europy Zachodniej i USA do utworzenia Organizacji Paktu Północnoatlantyckiego.
c) Państwa komunistyczne tworzą Układ Warszawski.
5 2 5
2010-03-09T17:07:10+01:00