Witam proszę o przetłumaczenie kilka zdań, tutaj chodzi chyba o czas Past Simple i Present Pefect. Prosił bym też o krótkie wytłumaczenie dlaczego właśnie ten czas trzeba zastosować.

1. Kasia złamała swój ołówek
2. Zdecydowaliśmy się jechać jutro.
3. Skończyłeś już czytać tą książkę?
- Nie jeszcze nie
- Ile stron przeczytałeś do tej pory?
4. Zrobiłem prace domową.
5. Tom pracuje tutaj od 10 lipca
6. Kasia właśnie zadzwoniła do nas z lotniska.
7. Nie jestem głodna. Właśnie zjadłam śniadanie.

1

Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2010-03-09T17:31:06+01:00
1. Kate broke his pencil
2 We decided to go tomorrow.
3 Finished already read that book?
- Not yet
-How many pages read so far?
4 I did work home.
5 Tom is working here since July 10.
6 Kate just called us from the airport.
7 I'm not hungry. .I just ate breakfast.

LICZĘ NA NAJ