Zadania tekstowe mają być z wypisanymi danymi, obliczeniami i odp..

1. Do 2kg zupy pani Krysia dodała 5 szczypt soli (każda szczypta to 0,2g soli) i jedną łyżeczkę cukru (7g). Jaki promil przyprawionej zupy stanowi sól, a jaki cukier? Wynik podaj z dokładnością do 0,1 promila.

2. Ustal z dokładnością do setnych cz. procenta:
a) jaki % uczniów Twojej klasy stanowią chłopcy (14 chłopców na 29 osób)
b) jaki % chłopców nosi okulary? (1 chłopak na 14)
c) jaki % liczby wszystkich klas w twojej szkole stanowi liczba klas 1? (jest po 9 klas 1, dziewięć drugich i 9 trzecich.)
d) jaki % długości twojej dłoni stanowi długość palca wskazującego
e) -
f) jaki % minionej doby spędziłeś w szkole, jaki przy komputerze, a jaki oglądając telewizję? (szkoła - 5H, komp - 2h, tv - 1h)
g) jaki % w tym miesiący stanowią dni szkolne, a jaki - wone od szkoły

3. Oblicz:
a) 3/4 z 80zł
b) 2/3 z 45 minut
c) 7/10 liczby dni w czerwcu.

4. Oblicz:
a) 1% z: 200; 138; 1112; 15,7; 6
b) 10% z: 10; 25; 120; 3,7; 2002
c) 20% z: 10; 20,5; 150; 400; 1,2
d) 25% z: 8; 36; 120; 1,6; 1600
e) 150% z: 10; 8; 50; 2000; 120
f) 0,1% z: 2700; 500; 200; 1300

5. Oblicz:
a) 15% z 28 zł
b) 140% z 8kg
c) 1,2% z 20zł
d) 13% z 25cm
e) 4,5% z 480l
f) 170% z 2,5km
g) 3 promile z 1500kg
h) 7 promili z 20tys. zł
i) 1,5 promili z 4t

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-10-22T19:44:30+02:00
1.
2kg + 5*0,2 g + 7 g = 2000 g + 1 g + 7 g = 2008 g.
1 g/2008 g = 1/2008
1/2008 * 1000 promili = 0,49801 promili≈0,5 promila
7 g/2008 g = 7/2008
7/2008 * 1000 promili = 3,48606 promili≈ 3,5 promila

4.
a) 1%
200 = 20
138 = 13,8
1112 = 111,2
15,7 = 1,57
6 = 0,6
b) 10%
10 = 1
25 = 2,5
120 = 12
3,7 = 0,37
2002 = 200,2
c) 20%
10 = 2
20,5 = 4,1
150 = 30
400 = 80
1,2 = 0,24
d) 25%
8 = 2
36 = 9
120 = 1,2
3,7 = 0,37
20002 = 20,2
e) 150%
10 = 15
8 = 12
50 = 75
2000 = 3000
120 = 180
f) 0,1 %
2700 = 2,7
500 = 0,5
200 = 0,2
1300 = 1,3