1. Uzupełnij wpisując odpowiednie wyrażenia algebraiczne:
x+..........=y
x-y+..........=z
x-y+..........=y-x
2. Zapisz odpowiednią sumę algebraiczną i zredukuj wyrazy podobne:
a) Na kurzej farmie jest 4000 sztuk drobiu: kury,koguty i kurczęta. Kogutów jest x, a kur 10 razy więcej niż kogutów. Ile kurcząt jest na tej farmie.?


b)Przez pierwsze 3 miesiące roku w księgarni sprzedano x książek, w drugim kwartale sprzedano 4 razy mniej niż w pierwszym. W trzecim kwartale dokładnie tyle samo co w pierwszym, a w czwartym o 20% więcej. Ile książek sprzedano w tej księgarni przez cały rok?

plis o szybką odp. daje 30pkt.

3

Odpowiedzi

2010-03-09T17:12:10+01:00
1. Uzupełnij wpisując odpowiednie wyrażenia algebraiczne:
x+..........=y
x+y-x=y
x-y+..........=z
x-y+y-x+z=z
x-y+..........=y-x
x-y+2y-2x=y-x
2. Zapisz odpowiednią sumę algebraiczną i zredukuj wyrazy podobne:
a) Na kurzej farmie jest 4000 sztuk drobiu: kury,koguty i kurczęta. Kogutów jest x, a kur 10 razy więcej niż kogutów. Ile kurcząt jest na tej farmie.?
x koguty
10x kury
4000-x-10x kurczęta
x+10x=4000-x-10x
11x+11x=4000
22x=4000

b)Przez pierwsze 3 miesiące roku w księgarni sprzedano x książek, w drugim kwartale sprzedano 4 razy mniej niż w pierwszym. W trzecim kwartale dokładnie tyle samo co w pierwszym, a w czwartym o 20% więcej. Ile książek sprzedano w tej księgarni przez cały rok?

x pierwszy kwartał
x/4 drugi kwartał
x trzeci kwartał
20/100x czwarty kwartał
x+x/4+x+20/100x //*100
100x+25x+100x+20x=245x
1 3 1
2010-03-09T17:16:41+01:00
1
y-x
z-(x+y)
2y-2x

2
a) 4000-11x
b) 3x+ dziewięć dwudziestych = 3 i dziewić dwudziestych
2010-03-09T17:48:44+01:00
Zad. 1.
y-x
y-x+z
2y-2x

2
a) 4000-(x+10x)
b) x+x/4+x+1,2x=3,45x