Zapisz odpowiednie równanie:
a) Jaśmina napisała x wierszy, a Sylwia o 30% mniej. W sumie napisały już 34 wiersze.
b) Komuter kosztował x złotych. Najpierw obniżono jego cenę o 7%, a potem jeszcze o 300 zł. Teraz kosztuje 2500 zł.
c) W klasie liczącej x uczniów jest 12 chłopców. Dziewczyny stanowią 60% tej klasy.

3

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-09T17:09:38+01:00
A) Jaśmina napisała x wierszy, a Sylwia o 30 % mniej. W sumie napisały już 34 wiersze.

x + x-30%x = 34
x+ x- 0,3x = 34

b) Komputer kosztował x złotych. Najpierw obniżono jego cenę o 7 %, a potem jeszcze o 300 zł. Teraz kosztuje 2500 zł.

x - 7%x - 300 = 2500
x - 0,07x - 300 = 2500

c) W klasie liczącej x uczniów jest 12 chłopców. Dziewczęta stanowią60 % tej klasy.

12 + 60%x = x
12 + 0,6x = x
1 5 1
2010-03-09T17:16:06+01:00
A)
x- ilość wierszy napisanych przez Jaśminę
x-0,3x - ilość wierszy napisanych przez Sylwię
x+x-0,3x=34
1,7x=34 /:1,7
x=20
b)
x- cena poczatkowa
x-0,07x- cena po pierwszej obniżce
x-(x-0,07x)-300=2500
0,07x=2500+300
0,07x=2800 /:0,07
x=4000
c)
x-liczba uczniów
x-12- liczba dziewczyn
x-12= 0,6x
x-0,6x=12
0,4x=12 /:0,4
x=30
1 4 1
2010-03-09T17:16:27+01:00
A) x+30%=34
b) x-7%-300 zł=2500zł
c) x*12=60%
1 4 1