Zadnie te dotyczą książki Stefana Żeromskiego ''Syzyfowe Prace''

Zad. 1

Napisz kodeks ucznia, który uczęszczał do gimnazjum w Klerykowie.
Chodzi mi tutaj, by wymienić prawa i obowiązki jakie musiał spełniać.

Zad. 2

Muszę wpisać hasła do krzyżówki, zostały mi tylko 2.

1. Miejscowość w której mieszkali rodzicie głównego bohatera. G _ W_ _ _ K _ ( 8 liter
2. Sławny strzelec z którym główny bohater chodził na polowania. _ _ _ A ( 4 litery)


2

Odpowiedzi

2010-03-09T17:13:57+01:00
Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-09T17:16:05+01:00
Nauka w języku rosyjskim
nauka języka polskiego nadobowiązkowa
zakaz mówienia i czytania po polsku
zakaz posiadania polskich książek


gawronki
noga