Uczniowie koła ekologicznego postanowili zagospodarować skwer za szkołą. Przywieziono świeżą ziemię w trzech kontenerach. Pierwszy kontener miał wymiary 4m x 2m x 2m, drugi stanowił połowę objętości pierwszego, a w trzecim było o 5m³ więcej ziemi niż w drugim. Ile m³ ziemi przywieziono na skwer za szkołą?

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-09T17:26:24+01:00
Dane
a= 4m
b= 2m
h= 2m
V₁,₂,₃,₄- objętości kontenerów
Pp- pole podstawy kontenera

Pp= a*b
Pp= 4*2
Pp= 8m²

V₁= Pp*h
V₁= 8*2
V₁= 16m³

V₂= ½V₁
V₂= ½ * 16
V₂= 8m³

V₃= V₂+5
V₃= 8+5
V₃= 13m³

V₄= V₁+V₂+V₃
V₄= 16+8+13
V₄= 37m³
1 5 1