Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-10T14:18:32+01:00
Lekcja historii
Na lekcji historii nauczyciel zaczął czytać ponadobowiązkowe informacje na temat chrześcijańskich zakonnic , w których zakonie po rewizji okazało się, że w lochach klasztory pochowane są małe ledwo narodzone dzieci. Na to mocno wierzący "Figa" Walecki w imieniu całek klasy sprzeciwił się nauczycielowi po czym nauczyciel wezwał w tej sprawie dyrektora i całe grono pedagogiczne. W momencie kiedy Marcin Borowicz został zapytany czy on też brał w tym udział i popiera zdanie Waleckiego odparł on jako zagorzały ateista, że nie i , że jest to tylko zdanie pojedynczej osoby. Poprała go tylko jedna osoba i obydwoje zostali wyprowadzeni z klasy.

Lekcja polskiego
Podczas lekcji polskiego nowy uczeń - Bernard Zygier został wzięty do odpowiedzi.
Nauczyciel pytał go o życie i twórczość Adama Mickiewicza. Po obpytaniu ucznia Sztetter zapytał się czy umie coś na pamięć. Na co nowy zaczął recytować utwór Mickiewicza - "Redutę Ordona". Na początku nauczyciel był lekko wystraszony ale pozwolił mu kontynuować. Marcin na początku odczuwał olbrzymi sprzeciw ale po czasie przypomniał sobie powstańca , o którym opowiadał mu strzelec Noga. Zrodził się mu wtedy zalążek ducha patriotyzmu.

Liczę na NAJ:)
2 4 2