Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-09T17:23:57+01:00
Sejm niemy miał miejsce 1 lutego 1717 w Warszawie, za panowania króla Augusta II Mocnego. Sejm ten został nazwany "niemym" z powodu niedopuszczenia posłów do głosu, w obawie przed zerwaniem obrad. Zapoczątkował on okres zależności Rzeczypospolitej od Rosji.

Postanowienia:
- zmniejszenie władzy hetmanów
- wprowadzenie podatków na zawodową armię
- ograniczenie władzy senatu
- zabroniono królowi Augustowi II Mocnemu opuszczania terytorium Polski na dłuższy czas
- wojska saskie z wyjątkiem gwardii królewskiej miały opuścić ziemie polskie
- ministrom saskim odebrano prawo decydowania w sprawach polskich, a ministrom polskim w sprawach saskich
- obydwa państwa tj. Polskę i Saksonię miała łączyć tylko unia personalna
- na liczebność wojska przeznaczono 24 tys. porcji żołdu (18 tys. koronnego i 6 tys. litewskiego)
- wprowadzenie karabinów skałkowych z bagnetami, a zatem rozwiązanie formacji pikinierów
17 4 17
2010-03-09T17:29:29+01:00
1717r- Sejm Niemy.Podczas obrad nie pozwolono dopuscic do głosu nikogo.Rzeczpospolita miała zostać połączona unią personalną.Król saski nie mógł wykorzystywać swojej armi na ternie Polski.Armia została powiekszona ale dalej została nieliczna.W wypadku nie przestrzegania zasad Rosja miała wkroczyć z armią.Po sejmie niemym zapanował pokój.
4 4 4