1.Wypisz sentencje z wiersza Jana Kochanowskiego pt. Nie porzucaj nadzieje i wybierz jedną rozwijając ją swoimi refleksjami???

Nie porzucaj nadzieje,
Jakoć się kolwiek dzieje:

Bo nie już słońce ostatnie zachodzi,
A po złej chwili piękny dzień przychodzi.Patrzaj teraz na lasy,
Jako prze zimne czasy

Wszystkę swą krasę drzewa utraciły,
A śniegi pola wysoko przykryły.


Po chwili wiosna przyjdzie,
Ten śnieg z nienagła zyjdzie,

A ziemia, skoro słońce jej zagrzeje,
W rozliczne barwy znowu się odzieje.Nic wiecznego na świecie:
Radość się z troską plecie,

A kiedy jedna weźmie moc nawiętszą,
Wtenczas masz ujrzeć odmianę naprędszą.Ale człowiek zhardzieje,
Gdy mu się dobrze dzieje;

Więc też, kiedy go Fortuna omyli,
Wnet głowę zwiesi i powagę zmyli.Lecz na szczęście wszelakie
Serce ma być jednakie;

Bo z nas Fortuna w żywe oczy szydzi,
To da, to weźmie, jako się jej widzi.Ty nie miej za stracone,
Co może być wrócone:

Siła Bóg może wywrócić w godzinie;
A kto mu kolwiek ufa, nie zaginie.

1

Odpowiedzi

2010-03-09T17:21:21+01:00
1. Nie tracić nadziei
2.Wierzyć,że po złej chwili piękny dzień przychodzi
3. Szukać pocieszenia w kontakcie z naturą
4. Mieć świadomość, że los płata człowiekowi figle
5. Na szczęscie i nieszczęście reagować jednakowo
6. Ufać BOgu i oddać się pod jego opiękę
15 2 15