1. Wypisz wyrazy sumy.

a) -½x+2y-z
b) x²-xy-6
c) x+y-1
d) 4mn-0,8m+p
e) a⁵+b⁴-c³-d²
f) -3x²+1,5a

2. Wykonaj redukcję wyrazów podobnych.

a) -2a+b-a-2b+3a
b) -ab+b²+3ab-2ab
c) ⅔x+⅓y+2⅓x-⅓y
d) 15xy-4x+8y-6xy+5x-xy
e) 0,2x²-2y+1,8x²+4,3y-x
f) -¼m+⅛x²-⅛m+0,375m

2

Odpowiedzi

2010-03-09T17:33:23+01:00
1.
a)- ½, 2y, 2
b)x², -xy, -6
c)x, y -1
d)4mn, -0,8m, p
e)a⁵, b⁴, -c³, -d²
f) -3x², 1,5a


zad2
a) -2a+b-a-2b+3a
0a+3
b)-ab+b²+3ab-2ab
3+(-2)+(-1)=0+b²
c)⅔x+siedem trzecich y+ 2⅓-⅓=3x
⅔+siedem trzecich= dziewiec trzecich=3
d)15xy-4x+8y-6xy+5x-xy=8xy+1x+8y
e)0.2x²-2y+1.8x²+4.3y-x+2x²+2.3y-x
f) -¼m+⅛n-⅛m+0.375m= -0,25+0.125n-0.125m+0,375m=(-0.375)+0.125n+0.375m=0.125n
10 4 10
Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-09T18:06:07+01:00
1.
a) -½x+2y-z -½x,2y,-z
b) x²-xy-6 x²,-xy,-6
c) x+y-1 x,y,-1
d) 4mn-0,8m+p 4mn,-0,8m,p
e) a⁵+b⁴-c³-d² a⁵,b,-c³,-d²
f) -3x²+1,5a -3x²,1,5a
2.
a) -2a+b-a-2b+3a=-b
b) -ab+b²+3ab-2ab=b²
c) ⅔x+⅓y+2⅓x-⅓y=3x
d) 15xy-4x+8y-6xy+5x-xy=8xy
e) 0,2x²-2y+1,8x²+4,3y-x=2x²-0,2y-x
f) -¼m+⅛x²-⅛m+0,375m = m+⅛x²
19 4 19