Odpowiedzi

2010-03-09T17:30:39+01:00
Stowarzyszenie - prawna forma łącząca obywateli którzy pragna wspólnie osiągnąć jakiś cel. Przynależność do stowarzyszeń jest dobrowolna.
W Polsce istnieją stowarzyszenia:
-zwykłe ( do ich utworzenia wystarczy grupa 3 osób) Takie stowarzyszenia nie mogą prowadzić działalności gospodarczych.

- rejestrowane ( może założyć grupa składająca się z co najmniej 15 osób. Założyciele tej grupy muszą sporządzić statut, który określa cele i sposoby ich realizacji, zasady finansowania działalności i wyboru władz).

Rejestracji stowarzyszeń dokonuje sąd.

Fundacja - organizacja powołana dla realizacji celów społecznie lub gospodarczo użytecznych.
2010-03-09T17:37:09+01:00
Stowarzyszenie- dobrowolna, samorzadne i trwałe w celach niezarobkowych np. Caritas, PZPN

Fundacja- organizacja ustanowiona przez założycieli (fundatorów) dla określonych celów społecznych np. pomocy społecznej
1 5 1