Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-09T17:40:02+01:00
Wiersz J Słowackiego pt/ "testament mój" można określić jako testament poetycki. Podmiotem lirycznym jest autor wiersza. Utwór ma charakter autobiograficzny, poeta zwraca sie bezpośrednio do przyjaciół i całego narodu, a więc odbiorców testamentu, podkreślając swoją łączność z ludźmi. Odejście z tego świata wywołuje u poety uczucie smutku tym bardziej bolesne że nie pozostawia po sobie żadnego dziedzica na ziemi. Zwraca się z prośbą do znających go ludzi aby przekazali przyszłym pokoleniom że poświęcił młodość dla ojczyzny. Słuzył jej zawsze swoją poezji. Zawiera tez konkretne postanowienia testamentowe: spalenie serca w aloesie, przekazanie go matce, celebrowanie przy pucharze jego pogrzebu. Obiecuje przyjaciołom odwiedzic ich po śmierci jesli jego męczeńska dusza będzie błąkać się po ziemi, ale jeżeli Bóg uwolni go od męki to do nich nie przyjdzie. Słowacki pozostawia żywym wyraźny nakaz służby w ojczyźnie. Nie moga tracic nadzieji, muszą rozbudzać w narodzie pragnienie wolności, a kiedy zajdzie potrzeba poświęcić się dla ojczyzny. Odchodząc z tego świata z dumą podkreśla o spełnionym przez siebie obowiązku, a mimo to godzi się mieć ' niepłakaną trumnę'. Wierzy on że będzie ona pobudzać do czynu i wychowywać , że zmieni ona zwykłych ludzi w bohaterów.
Język utworu przypomina testament:
- tryb rozkazujący
-prośby i nakazy dla różnych adresatów
- rozliczenie z życiem
W wierszu występują środki stylistyczne takie jak: epitety „niepłakana trumna” metafory „Być sternikiem duchami napełnionej łodzi”porównania „Imię moje tak przeszło jako błyskawica”, wykrzyknienia „Jak kamienie przez Boga rzucane na szaniec!”), pytania retoryczne „I tak cicho odlecieć-jak duch, gdy odlata?”.
12 3 12