1.Liczby P,k i r są dodatnie oraz P=k/r, zatem:
A.r=kP B.r=1/Pk C.r=k/p D.r=p/k

2.Jeśli n = 0,8b, to:
A.b=0,2n B.b=1,25n C.b=0,8n D.b= 0,25n

3.Pole pewnego trójkąta jest równe P. Wysokość h tego trójkąta, poprowadzoną do boku o długości a,można obliczyć ze wzoru:
A.h=½aP B.h=2Pa C.h=P/2a D.h=P/a

4.Z każdego z poniższych wzorów wyznacz k

a) a=xk+yk b) b=2k-ak c) c=(k+1)b+2k d)d=k/k-1 e)e=k-1/k+1 f)f=k+1/k+a g)g=2-1/k h)h=ka²+k i)i=a/2+2/k

1

Odpowiedzi

2010-03-09T17:42:49+01:00
1.Liczby P,k i r są dodatnie oraz P=k/r, zatem:
A.r=kP B.r=1/Pk C.r=k/p D.r=p/k

P=k/r /*r
Pr=k /:P
r=k/P odp.c

2.Jeśli n = 0,8b, to:
A.b=0,2n B.b=1,25n C.b=0,8n D.b= 0,25n

n=0,8b /:0,8
b=n/0,8
b=n: ⁸/₁₀
b=n* ¹⁰/₈
b=1,25n odp.b

3.Pole pewnego trójkąta jest równe P. Wysokość h tego trójkąta, poprowadzoną do boku o długości a,można obliczyć ze wzoru:
A.h=½aP B.h=2Pa C.h=P/2a D.h=P/a

P=½ah /*2
2P=ah /:a
h=2P/a

4.Z każdego z poniższych wzorów wyznacz k

a)
a=xk+yk
a=k(x+y) /:(x+y)
k=a/(x+y)

b)
b=2k-ak
b=k(2-a) /:(2-a)
k=b/(2-k)

c)
c=(k+1)b+2k
c=kb+b+2k
c-b=k(b+2) /:(b+2)
k=(c-b)/(b+2)

d)
d=k/(k-1) /*(k-1)
d(k-1)=k
dk-d-k=0
k(d-1)=d /:(d-1)
k=d/(d-1)

e)
e=k-1/k+1 /*(k+1)
e(k+1)=k-1
ek+e=k-1
ek-k=-e-1 /*(-1)
k-ek=e+1
k(1-e)=e+1 /:(1-e)
k=(e+1)/(1-e)

f)
f=k+1/k+a /*(k+a)
f(k+a)=k+1
fk+fa=k+1
fk-k=1-fa
k(f-1)=1-fa /:(f-1)
k=(1-fa)/(f-1)

g)
g=2 -1/k /*k
kg=2k -1
kg-2k=-1 /*(-1)
2k-kg=1
k(2-g)=1 /:(2-g)
k=1/(2-g)

h)
h=ka²+k
h=k(a²+1) /:(a²+1)
k=h/(a²+1)

i)
i=a/2 + 2/k *2k
2ki=ak+4
2ki-ak=4
k(2i-a)=4 /:(2i-a)
k=4/(2i-a)
17 4 17