Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
  • Użytkownik Zadane
2010-03-09T17:30:02+01:00
Przyczyny wybuchu powstania warszawskiego Plan „Burza” nie przewidywał walk w Warszawie ze względu na ochronę zgromadzonych tam dóbr kultury. Możliwość wybuchu powstania zaczęto rozpatrywać dopiero w początkach lipca 1944 roku. Przyczyniło się do tego kilka czynników. Między innymi następujące kwestie. Armia sowiecka szybko posuwała się w stronę Wisły. Na przedpolach Warszawy pojawiły się sowieckie jednostki pancerne. Przez Warszawę ciągnęły ze wschodu rozbite kolumny wojsk niemieckich oraz tłumy uciekających osadników niemieckich. Wśród Niemców w Warszawie wybuchła panika- rozpoczęła się ewakuacja urzędów niemieckich, niemieckiej ludności cywilnej. W końcu lipca 1944 r. Niemcy opanowali sytuację i zaczęli ściągać nowe jednostki mające bronić linii Wisły. W związku z tym istniało duże prawdopodobieństwo, że wysiedlą całą ludność Warszawy, a miasto zamienią w twierdzę. Niemcy zażądali też stawienia się 100 tys. Młodych warszawiaków do robót fortyfikacyjnych (umocnieniowych) Powstanie miało być manifestacją siły zbrojnego podziemia. Samodzielne oswobodzenie stolicy i powitanie wojsk radzieckich przez legalne władze państwa polskiego wydawało się ostatnią szansą na uratowanie niepodległości, a w ostateczności honoru. Obawiano się również, że propaganda komunistów doprowadzi do tego, że ludność obróci się przeciw AK i chętnie powita Sowietów. Nie wiem czy to o to ci chodzilo,ale chyba to jest to?