Prosze o przetłumaczenie ale nie z translatora..
I am writing with regard to the intensive English summer courses that you offer. I would be very grateful if you could send me some detailed information about the courses that will be held this summer in your school in Oxford, as well as the kinds of accommodation you provide.

I am 18 years old and I have been learning English in poland for seven years now. My English is quite good but I would like to improve my speaking skills. Do you happen to have any courses for teenagers which offer a lot of speaking practice in small groups? As I am a student I would be interested in details of any discounts that are available and the full price of the course including accommodation.

3

Odpowiedzi

2010-03-09T17:32:07+01:00
Piszę w związku z intensywnymi angielski kursami letnimi, które oferujesz. Byłbym bardzo wdzięczny, gdybyś mógł wysłać mi szczegółowe informacje o kursach, które odbędą się latem tego roku w szkole w Oxfordzie, a także podać rodzaje zakwaterowania.

Mam 18 lat i uczę się języka angielskiego w Polsce przez siedem lat. Mój angielski jest całkiem dobry, ale chciałbym poprawić moją znajomość języka. Czy są jakieś kursy dla młodzieży, które oferują naukę mówienia w małych grupach? Ponieważ jestem studentem byłbym zainteresowany szczegółami wszelkich rabatów, które są dostępne i pełnej ceny przedmiotu, w tym zakwaterowania.

2010-03-09T17:32:15+01:00
Piszę w związku z intensywnymi angielskimi letnimi kursami, że oferujesz. Byłbym bardzo wdzięczny gdybyś mógł wysłać mi jakąś szczegółową informację o kursach, które będą trzymane to lato w twojej szkole w Oksfordzie, też jako rodzaje kwatery dostarczasz. Mam 18 lat i uczyłem się angielskiego w Polsce przez siedem lat teraz. Mój angielski jest całkiem dobry ale chciałbym poprawić moje mówiące umiejętności. Czy zdarza się mieć jakiekolwiek kursy dla nastolatków, którzy proponują dużo mówiącej praktyki w grupkach? Ponieważ jestem studentem, którym interesowałbym się szczegóły jakichkolwiek rabatów, które są dostępne i po pełnej cenie z kursu wliczając w to kwaterę.
2010-03-09T17:39:47+01:00
Piszę w związku z intensywnymi kursami j. angielskiego, które oferuje Państwa biuro. Byłbym bardzo wdzięczny, jeśli wysłalibyście mi Państwo jakieś szczegółowe informacje na temat kursu, który odbędzie się tego lata, w Waszej szkole w Oxford, jak również informacje dotyczące rodzajów zakwaterowania, jakie oferujecie.

Mam 18 lat i uczę się j. angierlskiego w Polsce od 7 lat. Moje umiejętności są całkiem wysokie, jednak chciałbym je ulepszyć. Czy nie oferujecie przypadkiem kursów dla nastolatków, z dużym naciskiem na ćwiczenie mówienia w niewielkich grupach? Jakoże jestem uczniem, byłbym zainteresowany szczegółami dotyczącymi dostępnych zniżek oraz całkowitej ceny kursu razem z zakwaterowaniem.