Opisz równania reakcji chemicznych według wzoru SŁOWNIE.
Przykład: 2Ca + O2---> 2 Ca
2 ATOMY WAPNIA I 1 CZĄSTECZKA TLENU TWORZĄ 2 CZĄSTECZKI TLENKU WAPNIA.
A) 2 NO + O2 ---> 2 NO2
...
B) 3 ZnO + 2 Al ---> 3 Zn + Al2O3
...
C) 2 FeO + C ---> 2 Fe + CO2
Uczeń ulozył równania reakcji chemicznych przedstawione na schemacie. Uzupełnij współczynniki stechiometryczne w podanych równaniach reakcji. Podaj typy reakcji chemicznych.

Ca (OH)2 -----> nad tą szczałką jest e Ca SO4
I tu jest szczałka w gorę i obok pisze c
I
Ca ----> nad tą szczałką pisze a CaO ------> i znów nad tą szczałką pisze d
to jest dalej do tego z literą d Ca3(PO4)2
I
I szczałka w dół obok niej pisze b
CaCl2


a) ... Ca + ... o2 ---> ... CaO
Typ reakcji chemicznej:...
b) ... Ca + ... Cl2 ---------> ... CaCl2
Typ reakcji chemicznej: ...
c) ... Ca + ... H2O ----> ... Ca (OH)2 + ... H2
Typ reakcji chemicznej: ...
d) ... CaO + ... H3PO4 -----------> ... Ca3(PO4)2 + ... H2O
Typ reakcji chemicznej:...
e) ... Ca (OH)2 + ... H2SO4 -----------> ... CaSO4 + H2O
Typ reakcji chemicznej: ...


POMÓŻCIE !!

1

Odpowiedzi

A) 2 NO + O2 ---> 2 NO2
dwie cząsteczki tlenku azotu (II) i jedna cząsteczka tlenu tworzą dwie cząsteczki tlenku azotu (IV)
B) 3 ZnO + 2 Al ---> 3 Zn + Al2O3
trzy cząsteczki tlenku cynku i dwa atomy glinu tworzą trzy atomy cynku i jedną cząsteczkę tlenku glinu
C) 2 FeO + C ---> 2 Fe + CO2
dwie cząsteczki tlenku żelaza (II) i jeden atom węgla tworzą dwa atomy żelaza i jedną cząsteczkę tlenku węgla (IV)
a) ... 2Ca + ... O2 ---> ...2 CaO
Typ reakcji chemicznej:...SYNTEZA
b) ... Ca + ... Cl2 ---------> ... CaCl2
Typ reakcji chemicznej: ...SYNTEZA
c) ... Ca + ... 2H2O ----> ... Ca (OH)2 + ... H2
Typ reakcji chemicznej: ...WYMIANA
d) ... 3CaO + ... 2H3PO4 -----------> ... Ca3(PO4)2 + ... 3H2O
Typ reakcji chemicznej:...WYMIANA
e) ... Ca (OH)2 + ... H2SO4 -----------> ... CaSO4 + 2H2O
Typ reakcji chemicznej: ...WYMIANA
488 4 488
masz źle w A B Cbo tam trzeba wpisać dwa atomy tlenku azotu a w b trzy atomy tlenku cynku a w c dwa atomy tlenku żelaza tak powinno być