1. Obliczyć stężenie procentowe roztworu, otrzymanego po dodaniu 10g substancji do 25g roztworu 10-procentowego.
2. Obliczyć stężenie molowe roztworu, otrzymanego po dodaniu 10g NaOH do 0,25 dm³ roztworu o stężeniu 0,5 mol/dm³.
3. Ile gramów chlorku sodu należy wsypać do 300g 20-procentowego roztworu, aby otrzymać roztwór 28-procentowy?
PROSZĘ O SZYBKĄ ODPOWIEDŹ MAM TO NA JUTRO!!!!!!

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-09T18:08:32+01:00
Zadanie 1.
25g → 100%
10% → × g

×= 25 ÷100 × 10
x= 2,5g

Cp= (2,5 + 10 ÷ 25 +10 ) × 100%
Cp= 35,71%

Odpowiedź: stężenie procentowe roztworu to 35,71%

Zadanie 2.
0,5 mola → 1 dm³
0,25 dm³ → x moli

x= 0,5 × 0,25
x= 0,125 mola

1 mol NaOH → 40g
0,125 mola → xg

x= 40 × 0,125
x= 5g

Cm= 5g + 10g ÷ 0,25dm³
Cm= 1,5 mol/dm³

Odpowiedź: stężenie molowe roztworu to 1,5 mol/dm³

Zadanie 3.
Obliczamy masę NaCl:
300g → 100%
20% → x g

x=60g

Obliczamy masę wody:
300g - 60g= 240g

Obliczamy masę roztworu 28% z 240g wody:
x g NaCl → 28%
240g H₂O → 72%

x= 240 ÷ 72 × 100
x= 333,33

Obliczamy masę soli której brakuje (należy dodać):
333,33 - 300= 33,33g

Odpowiedź: do roztworu należy dodać 33,33g NaCl.
4 4 4