1. Usuń nawisy i wykonaj redukcję wyrazów podobnych.
a) 3x-4(y-3x)
b) 8(-12x+y)+12x
c) 3(a-3b)-4(2b-4x)
d) -5(4a-3b)-4(5a-5b)
e) -2x(x-5y-3)+3x(x+5y+2)
f) -3x(2x-3y)+2x(-3x-5y-1)

2. Wykonaj działania i oblicz wartości liczbowe wyrażeń.
a) 3(5a+3b)-(10a+10b)
dla a= -jedna piąta, b=0,2

3

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-09T17:38:06+01:00
1.
a)3x-4y+12x= 15x-4y
b)-96x+8y+12x =8y-84x
c)3a-9b-8b+16x =3a-17b+16x
d)-20a+15b-20a+20b= -40a+35b
e)-2x²+10xy+6x+3x²+15xy+6x = x²+25xy+12x
f)-6x²+9xy-6x²-10xy-2x=-12x²-xy-2x

2.
a)15a+9b-10a-10b= 5a-b= 5*(-1/5)-0.2 = -1-0.2 = -1.2
2010-03-09T17:43:06+01:00
A)3x-4y-12x
b)-96x+8y+12x=-84x+8y
c)3a-9b-8b+16x=3a-17b+16x
d)-20a+15b-20a+20b=-40a+35b
e)-2x(kwadrat)+10xy+6x+3x(kwadrat)+15xy+6x=x(kwadrat)+25xy+12x
f)-6x(kwadrat)+9xy-6x(kwadrat)-10xy-2x=-12x(kwadrat)-xy-8x

2.
3(5*(-1/5)+3*0,2)-(10*(-1/5)+10*0,2)=3(-1+0,6)-(-2+2)=3*(-0.4)=-1,2
2010-03-09T17:49:18+01:00
Zad 1:
a) 3x-4(y-3x)=
3x-4y+12x=
15x=4y
b) 8(-12x+y)+12x=
96x+8y+12x=
108x=-8y
c) 3(a-3b)-4(2b-4x)=
3a-9b+8b+16x=
3aa-b+16x
d) -5(4a-3b)-4(5a-5b)=
20a+15b-20a+20b=
35b
e) -2x(x-5y-3)+3x(x+5y+2)=
-2x(do kwadratu)+10xy+6x+3x(do kwadratu)+15xy+6x=
x(do kwadratu)+35xy+15x
f) -3x(2x-3y)+2x(-3x-5y-1)=
-6x(do kwadratu)+9xy+9x(do kwadratu)-10xy-2x=
3x(do kwadratu)-xy-2x
zad2:
a) 3(5a+3b)-(10a+10b) dla a= -jedna piąta, b=0,2
15b+9ab-10a-10b=
15*-jedna piąta+9*-jedna piąta*0,2-10*jedna piąta-10*0,2=
-3-9-2-2=
-16

Nie jestem co do tego pewna, dawno tego nie orbiłam, więc jak będzie źle to przepraszam ;)