1) Co to jest parcie.? Podaj jego symbol i jednostkę.
2) Zamień jednostki:
a) 120 kPa - .... Pa
b) 980 hPa - .... MPa
c) 1hPa - .... N/m²
3) Jak rozchodzi się ciśnienie zewnętrzne wywarte na ciecz lub gaz z naczyniu zamkniętym.? (gęstość wody wynosi 1010kg/m³
4) Oblicz ciśnienie, które wywiera ciecz o ciężarze 14 N, znajdująca się w naczyniu o kształcie prostopadłościanu, na dno o polu powierzchni 30 cm².
5) Ciśnienie wywierane przez oliwę na dno naczynia wynosi 1354 Pa. Jaka jest wysokość słupa oliwy w naczyniu.?
6) Wysokość słupa gliceryny, która wywiera na dno naczynia ciśnienie 1354 Pa, wynosi:
a) 0,05 m,
b) 11 cm,
c) 0,3 m,
d) 8 cm.
Wybierz właściwą wysokość. Uzasadnij odpowiedź.
7) Ile wynosi siła parcia wywierana przez rtęć na dno pojemnika o polu podstawy 30 cm² i wysokości 20cm.?
a) 2 N
b) 79,8 N
c) 105,6 N
d) 48 N

1

Odpowiedzi

2010-03-09T17:39:47+01:00
1.parcie jest siłą nacisku, z jaką gazy i ciecze działają na ścianki naczynia, w którym się znajdują.Niuton = N

3 3 3