Daje najlepszą!

Zadanie 1:
Jakie substancje, szkodliwe dla środowiska mogą przedostać się do atmosfery podczas spalania węgla kamiennego zawierającego związki siarki i azotu?

Zadanie 2:
1. dla zwiazków organicznych zachodzi aż do otrzymania dwutlenku egla i wody.
2. substrat polimeru
3. polimer z fluorem
4. niemetal przewodzący prąd elektryczny
5. mieszanina węglowodorów ciekłych
6. słyży do wyrobu asfaltu
7. związki organiczne przyłączające wodór
8. węglowodór wnienasycony o najmniejszej liczbie atomów w cząsteczce
9. reakcja podczas której można otrzymać dichloropentan.
10. alken zawierający 8 atomów wodoru w cząsteczce.

1

Odpowiedzi

2013-05-10T10:19:04+02:00

Ta odpowiedź została oznaczona jako zweryfikowana

×
Zweryfikowane odpowiedzi zostały sprawdzone przez ekspertów, dlatego mamy pewność, że są prawidłowe i bezbłędne. Od dawna na zadane.pl znajdziesz tysiące poprawnych odpowiedzi, które zostały sprawdzone przez moderatorów (najbardziej zaufanych członków naszej społeczności).

Zad 1) Głównie tlenki siarki i azotu

Zad 2)

a)  spalanie całkowite
b) monomer
c) teflon
d) węgiel
e) benzyna
f) mazut
g) alkeny, alkiny
h) eten, etyn

i) addycja chloru do pentenu
j) buten