Zad.1
a) Oblicz 17 % liczby 28,4.
b) Znajdź liczbę, której 24% wynosi 35,4.

Zad.2
a) Oblicz 48% liczby 2,56.
b) Znajdź liczbę , której 22% wynosi 3,179.

Zad.3
Ile kilogramów soli znajduję się w 6 kg solanki o stężeniu 4%?

Zad.4
Do 5 kg wody wlano 3 kg kwasu o stężeniu 96%. Oblicz stężenie otrzymanego roztworu.

Zad.5
a) Liczbę 560 zmniejsz o 20 % .
b) Liczbę 342 zwiększ o 30%.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-09T17:44:25+01:00
A)17 % *28,4=4,828
b) Znajdź liczbę, której 24% wynosi 35,4.
24% : 35,4
100% : x
x=35,4*100/24=147,5
Zad.2
a)
48% ---x
100%---2,56.
x=2,56*48/100=1,2288
b)
22% ---- 3,179.
100%---x
x=14,45
Zad.3
Ile kilogramów soli znajduję się w 6 kg solanki o stężeniu 4%?
6kg---100%
x-----4%
x=6*4/100=0,24 kg
Zad.5
a)560 * 0,2=112
b)342*0,3=102,6