Zad 1.
Oblicz pole powierzchni całkowitej prostopadłościanu o wymiarach:
a) 5cm 3,5cm 8cm b) 1,2dm 15cm 0,2cm
Zad 2.
Oblicz pole powierzchni bocznej graniastosłupa prwaidłowego sześciokątnego o krawędzi podstawy równej 4,5cm i wysokości dwa razy od niej dłuższej

1

Odpowiedzi

2010-03-09T17:48:31+01:00
1.
a) Pc= 2Pp + Pb

Pp= 2 * 5*3,5= 35cm kwadratowych
Pb= 2 *5*8 + 2*3,5*8= 80 + 56 = 136cm kwad.

Pc= 35+136=171 cm kwadratowych.

b) Na początku zamieniamy jednostki 1,2dm= 12cm

Pp= 2 * 12* 15 =360cm kwad.
Pb= 2*12*0,2 + 2*15*0,2= 4,8 + 6 = 10,8cm kwad.
Pc= 360 = 10,8 = 370,8 cm kwad.