Przyporządkuj nazwom zwyczajowym kwasów ich wzory sumaryczne oraz określenie miejsca ich występowania .


Nazwa zwyczajowa Wzór sumaryczny Występowanie
A.HCOOH a) olej jadalny
B.CH3COOH b) steatyna
C.CH3-CH(OH)-COOH c) liścieszczawiu
1. kwas mrówkowy D.C3H7COOH d) jad mrówkowy
2. kwas stearynowy E.C17H33COOH e ) ocet
3. kwas octowy G.(COOH)2 f) zjełczałe masło
4. kwas masłowy H.C2H5COOH g) w mięśniach podczas
5. kwas szczawiowy prac fizycznej
6. kwas mlekowy
7. kwas oleinowy

1

Odpowiedzi

2010-03-09T17:57:01+01:00
Nazwa zwyczajowa Wzór sumaryczny Występowanie


A.HCOOH 1. kwas mrówkowy d) jad mrówkowy
B.CH3COOH 3. kwas octowy e ) ocet

C.CH3-CH(OH)-COOH 6. kwas mlekowy g) w mięśniach podczas prac fizycznej


D.C3H7COOH 4. kwas masłowy f) zjełczałe masło

2. kwas stearynowy C17h35cooh
b) stearyna


G.(COOH)2 c) liście s zczawiu
5. kwas szczawiowy

7. E.C17H33COOH kwas oleinowy a) olej jadalny
74 4 74