Podkreśl czynnik sprzyjający powstawaniu ujść lejkowatych.

a)Ujście rzek do dużych jezior.
b)Ujście rzek do mórz o dużych pływach morskich.
c)Ujście rzek do płytkich mórz o niewielkich pływach morskich.
d)Ujście rzek do płytkich mórz, w których nie występują silne prądy przybrzeżne.

2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-09T17:41:52+01:00
2010-03-09T17:49:10+01:00
Odpowiedź:

d)Ujście rzek do płytkich mórz, w których nie występują silne prądy przybrzeżne.
39 3 39