Tekst III
(...)Razem ze stron wiela
Buchnął dzwięk,jakby cała janczarska kapela Ozwała sięz dzwonkami,z zelami z bębenki.
Brzmi Polonez Trzeciego Maja!-Skoczne dzwięki Radością oddychają,radością słuch poją,Dziewki chcą tańczyć,chłopcy w miejscu nie dostoją-Lecz starców myśli z dzwiękiem w przeszłość sięuniosły,W owe lata szczęśliwe,gdy senat i posły Po dniu Trzeciego Maja w ratuszowej sali Zgodzonego z narodem króla fetowali; Gdy przy tańcu śpiewano:,,Wiwat Król kochany! Wiwat Sejm,wiwat Naród,wiwat wszystkie Stany!''

1.Fragment,,dzwięki/Radością oddychają,radością słuch poją'' zawiera:
a)epitety
b)ożywienia
c)apostrofy
d)omówienia
2.Przytoczony fragment epopei Mickiewicza:
a)wiernie rekonstruuje wydarzenie historyczne,
b)jest natchnieniem dla cymbalisty Jankiela,
c)stanowi dla historyków zródło wiedzy o konstytucji,
d)jest poetyckim komentarzem wydarzenia historycznego,
3.W potocznym fragmencie autor starał się stworzyćnastrój:
a)rozpacz,
b)spokój
c)radość
d)grozy
4.Widać wyraznie,że akcję obrazu Konstytucji 3 maja Jan Matejko umiejscowił
a)w sali sejmowej
b)w Zamku Królewskim
c)w warszawskiej katedrze
d)na jednej z ulic warszawskiej Starówki
5.Postacie przedstawione na obrazie należą:
a)tylko do zwolenników konstytucji
b)tylko do przeciwników konstytucju
c)zarówno do zwolenników jak i do przeciwników konstytucji
d)wyłącznie do twórców konstytucji
6.Które zdanie miało miejsce do uchwalenia Konstytucji 3 maja ?
a)Konfederacja barska
b) I zbiór Polski
c)Utworzenie Komisji Edukacji Narodowej
d)Konfederacja targowicka

LINK DO OBRAZU !!!!! : http://pl.wikipedia.org/wiki/Plik:Konstytucja_3_Maja.jpg

2

Odpowiedzi

2010-03-09T17:45:52+01:00
1. b)
2. c)
3. c)
4. d)
5. c)
6. a)
2010-03-09T17:50:34+01:00