Na dziedzińcu Luwru postawiono przeszklony budynek w kształcie ostrosłupa prawidłowego czworokątnego. Podstawa tego ostrosłupa ma krawędź długości 35m, a wysokość jest równa 21,6m. Jaka jest objętość tego budynku i jaka jest powierzchnia jego ścian

Ile metrów kwadratowych blachy potrzeba na pokrycie dachu wieży w kształcie ostrosłupa prawidłowego sześciokątnego jeżeli krawędź podstawy ma 1m, a wysokość 3m

1

Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2010-03-09T17:48:19+01:00
A = 25m
H = 21,6

Robimy rysunek pomocniczy, zaznaczamy wyskość ostrosłupa. Jeśli teraz narysujemy odcinek łączący wyskość z punktem, znajdującym się w połowie krawędzi, otrzymamy trójkąt prostokątny, którego przeciwprostokątna będzie wysokością trójkąta, czyli ściany ostrosłupa
Teraz możemy policzyć wysokość trójkąta z twierdzenia pitagorasa
(1/2 a)² + H² = h²
(12,5)² + (21,6)² = h²
h² = 156, 25 + 466,56
h² = 622,8
h = √622,8
h = 24,95m

PΔ = 1/2 a * h = 1/2 * 25m * 24,95 = 1/2 * 623,75m² = 311,875m² - tyle wynosi powierzchnia jednej ściany
Scian mamy 4, zatem
Pb = 4 * PΔ
Pb = 4 * 311,875m²
Pb = 1247,5m²

Odp Powierzchnia ścian wynosi 1247,5m²

DASZ najj
3 2 3