KRZYŻÓWKA BIBLIJNA
NOWY TESTAMENT
EWANGELIE

A – 1 Jeden z Apostołów, pochodził z Kany Galilejskiej, nazwany przez św. Jana Natanaelem [Mt 10, 3].

N – 1 Godność Jezusa, jaką anioł Pański obwieścił pasterzom przy Jego narodzeniu [Łk 2, 11 – 14].

V – 2 Na tym terenie położone jest Betlejem, gdzie szli do spisu ludności Józef i Maryja [Łk 2, 3 – 5].

J – 3 Mąż Elżbiety, ojciec Jana Chrzciciela [Łk 1, 5 – 13].

D – 4 Adresat Ewangelii św. Łukasza [Łk 1, 3 – 4].

I – 5 Przydomek zdrajcy Jezusa [Mt 26, 14 – 16].

S – 5 Jeden z Apostołów, zwany Tadeuszem, określany jako Jakubowy [Łk 6, 16].

A – 6 Mąż Maryi, opiekun Jezusa [Łk 2, 4 – 5].

A – 8 Prokurator rzymski, wydał Jezusa na śmierć [J 18, 28 – 32].

M. – 8 Jeden z Apostołów, brat św. Piotra [Mt 10, 2].

I – 9 Jezus z okolic Tyru przeszedł tamtędy nad Morze Galilejskie [Mk 7, 31].

U – 9 Jezus przyszedł stamtąd nad Morze Galilejskie [Mk 7, 31].

A – 10 Złoczyńca, wiszący obok Chrystusa na krzyżu [Łk 23, 39 – 43].

N – 10 Jeden z Apostołów, syn Zebedeusza [Mt 10, 2].

H – 11 Miasto pochodzenia Józefa, który razem z Nikodemem pochowali Jezusa [J 19, 38].

A – 12 Miejsce pochodzenia Szymona, który pomógł Jezusowi nieść krzyż [Łk 23, 26].

S – 12 Jeden z Apostołów, zwany też Judą [Mt 10, 3].

G – 13 Przyprowadził go do Jezusa Filip, Jezus powiedział mu, że widział go pod drzewem figowym [J 1, 45 – 51].

O – 14 Jezioro, zwane także Morzem Galilejskim lub Tyberiadzkim [Łk 5, 1 – 2].

E – 15 Jeden z synów Szymona z Cyreny [Mk 15, 21].

A – 17 Z tej okolicy szedł za Jezusem tłum [Mk 3, 8].

H – 17 Jeden z Apostołów, pochodził z Kany Galilejskiej [Mt 10, 3].

S – 17 Autor drugiej Ewangelii .

F – 19 Gdy Jezus wychodził z tego miasta uzdrowił niewidomego żebraka, Bartymeusza [Mk 10, 46 – 52].

U – 19 Wskrzesił go Jezus, pochodził z Betanii [J 11, 1 – 44].

P – 20 Prorokini Anna była z tego pokolenia [Łk 2, 36].

E – 21 Autor trzeciej Ewangelii.

N – 22 Była przy ofiarowaniu Jezusa, córka Fanuela z pokolenia Asera [Łk 2, 36].

T – 22 Tak zwany był św. Tomasz Apostoł [J 20, 24 – 29].

C – 23 W ogrodzie tym, modlił się Jezus przed swoim pojmaniem [Mk 14, 32].

L – 24 Zwierzchnik celników, wdrapał się na drzewo sykomory, aby zobaczyć Jezusa, Jezus przyszedł do jego domu w gościnę [Łk 19, 1 – 10].

V – 24 W rodowodzie Chrystusa, syn Adama [Łk 3, 38].

A – 25 Faryzeusz, członek sanhedrynu, przyszedł do Jezusa w nocy [J 3, 1- 2].

H – 26 Miasto samarytańskie, blisko pola, jakie Jakub dał swojemu synowi Józefowi i studni, której wykopanie przypisywała tradycja Jakubowi; Jezus siedział przy studni, do której przyszła kobieta z Samarii [J 4, 5 – 7].

R – 26 Piotr przed zmianą imienia [Mt 10, 2].

D – 28 Syn Alfeusza, który nosił też imię Mateusz [Łk 5, 27 – 29].

P – 28 Zwiastował Maryi [Łk 1, 26 – 28].

I – 29 Jezus wysłał dwóch uczniów, aby poczynili przygotowania do ostatniej wieczerzy, należało spożyć ją w obrębie Jerozolimy po zachodzie słońca [Mk 14, 12 – 16].

B – 30 Jeden z Apostołów, zwany Bliźniakiem, którego nie było z Apostołami kiedy przyszedł Jezus w dniu zmartwychwstania [Mt 10, 3; J 20, 19 – 29].

V – 30 Rządził Palestyną od r. 34 do 4 p. n. e., postał siepaczy, aby w Betlejem i okolicy pozabijali wszystkich chłopców poniżej dwóch lat [Łk 1, 5; Mt 2, 16].

H – 31 Jeden z Apostołów, celnik, autor pierwszej Ewangelii [Mt 10, 3].

R – 31 Ewangelista, po zbrodni dzieciobójstwa w Betlejem, przytacza tekst proroka Jeremiasza, w którym ten opłakuje wygnanie narodu żydowskiego pod obrazem Racheli opłakującej swe zmarłe dzieci w... [Mt 2, 17 – 18].

V – 32 Siostra Marty i Łazarza [J 11, 1; Łk 10, 38 – 42].

J – 33 Żona Zachariasza, matka Jana Chrzciciela [Łk 1, 5 – 13].

A – 34 W pierwszy dzień tygodnia o świcie ta Maria przyszła obejrzeć grób, zobaczyła odsunięty kamień grobowy i zawiadomiła Piotra i Jana, jej ukazał się Zmartwychwstały Jezus [Mt 28, 1; J 20, 1 – 2; 20, 11 – 18].

R – 34 Arcykapłan, zięć Annasza [J 18, 12 – 14].

A – 1 W rodowodzie Chrystusa, ojciec Obeda [Mt 1, 5].

A – 13 Północna część Palestyny, gdzie znajduje się Nazaret, skąd wyruszył Józef i Maryja do Betlejem [Łk 2, 4].

A – 31 Miasto, gdzie Jezus wskrzesił syna wdowy [Łk 7, 11 – 17].

B – 24 Jezus przestrzegał przed próżnością i obłudą tych nauczycieli [Łk 20, 45 – 47].

C – 1 W rodowodzie Chrystusa, matka Obeda [Mt 1, 5.

C – 16 Jeden z synów Szymona z Cyreny [Mk 15, 21].

D – 22 Dwunastoletni Jezus poszedł tam z Rodzicami do świątyni na Święto Paschy [Łk 2, 41 – 50].

E – 4 Jezus uzdrawiając głuchoniemego powiedział... [Mk 7, 34].

E – 12 Jezus mieszkał tam do rozpoczęcia publicznej działalności [Łk 2, 51].

G – 4 Prorokini Anna z pokolenia Asera była córką...[Łk 2, 36].

G – 32 W rodowodzie Chrystusa, ojciec Chama, Sema i Jafeta [Łk 3, 36].

H – 15 Jezus w mieście tym nauczał w synagodze i dokonał wypędzenia złego ducha z opętanego [Mk 1, 21 – 22].

I – 4 Miejsce wybrukowane kamiennymi płytami, na którym zasiadł na podwyższeniu Piłat, wydając wyrok na Jezusa [J 19, 13].

I – 23 Był nim Annasz i Kajfasz [J 18, 12 – 24].

L – 17 Książę Apostołów [Mt 10, 2].

Ł – 23 Przełożony synagogi, którego córkę Jezus wskrzesił [Mk 5, 22 – 42].

M. – 2 Córka Jaira, wskrzeszona przez Jezusa [Mk 5, 41 – 42].

M. – 15 Pozdrowienie, jakim Judasz zwrócił się w Ogrójcu do Jezusa [Mt 26, 48 – 50].

N – 10 Jeden z Apostołów, syn Zebedeusza, autor Ewangelii [Mt 10, 2].

N – 20 Ojciec Najświętszej Maryi Panny.

O – 30 Siostra Marii i Łazarza [J 11, 1; Łk 10, 38 – 42].

P – 13 Miasto, do którego skierowane były groźby Jezusa, nie przyjmującego Jego nauki [Łk 10, 13].

S – 10 Miejsce narodzenia Jezusa Chrystusa [Łk 2, 4].

S – 19 W rodowodzie Chrystusa, syn Noego [Łk 3, 36].

S – 28 Miasteczko: Łazarza, Marty i Marii [J 11, 1].

V – 2 Jeden z Apostołów, zdrajca Jezusa [Mt 10, 4].

W – 21 Był przy ofiarowaniu Jezusa w świątyni, rozpoznał w Nim Mesjasza Pańskiego [Łk 2, 25 – 35].

W – 30 Dwóch uczniów szło do tej miejscowości w dzień zmartwychwstania, zbliżył się do nich Jezus i szedł z nimi, lecz oni Go nie poznali [Łk 24, 13 – 16].

X – 2 Jezus przeszedł tamtędy nad Morze Galilejskie [Mk 7, 31].

Z – 1 Z tej okolicy szedł za Jezusem tłum [Mk 3, 8].

Z – 15 Po wskrzeszeniu Łazarza, razem z arcykapłanami zwołali Wysoką Radę [ J 11, 47].

Z – 26 Żona Filipa, brata Heroda Antypasa, którą ten wziął sobie za żonę; namawiała swą córkę, aby prosiła o głowę Jana Chrzciciela[ Mk 6, 14 – 29].

2

Odpowiedzi

2010-03-09T19:21:33+01:00
1.Bartłomiej
Chrystus Pan
Syria
Zachariasz
Teofil
Iksariota <Judasz Iskariota>
Juda
Józef
Piłat
Andrzej
Sydon
Tyr
łotr
10.Jakub
Arymatea
Cyrena10 4 10
2010-03-09T19:27:38+01:00
A.Tomasz
b.szacunek
c.Nazaret
d. żona kapłana Zachariasza
e.Efezjan
f.Józef
g.Szczepan
h.
6 1 6