Witam proszę o przetłumaczenie kilka zdań, tutaj chodzi chyba o czas Past Simple i Present Pefect. Prosił bym też o krótkie wytłumaczenie dlaczego właśnie ten czas trzeba zastosować.

1. Kasia złamała swój ołówek
2. Zdecydowaliśmy się jechać jutro.
3. Skończyłeś już czytać tą książkę?
- Nie jeszcze nie
- Ile stron przeczytałeś do tej pory?
4. Zrobiłem prace domową.
5. Tom pracuje tutaj od 10 lipca
6. Kasia właśnie zadzwoniła do nas z lotniska.
7. Nie jestem głodna. Właśnie zjadłam śniadanie.

1

Odpowiedzi

2010-03-09T23:37:49+01:00
1. Kate broke her pencil
2. We decided to go tomorrow.
3. Are you finished already read this book?
- Not yet
- How many pages you have read so far?
4. I did work home.
5. Tom worked here since 10 July
6. Kate just called to us from the airport.
7. I'm not hungry. I just ate breakfast.