Dobierz i wpisz liczby zgodne z podpisami .

liczba dodatnia - dodatnia = liczba ujemna

dodatnia - ujemna = dodatnia

ujemna - dodatnia = ujemna

ujemna - ujemna = ujemna

ujemna - ujemna = dodatnia

dodatnia - dodatnia = zero

, / ps - w tym chodzi że trzeba odpowiednie liczby < ujemne albo dodatnie podstawić do tego .

zad 2 .

a . -2 -3 x 5 =
b . ( -8 ) ; 4 - 2 =
c . 12 ; ( -2 ) - ( -3 ) =
d . ( -2 ) ³ x 3 - 25 =
e . ( -15 ) ; 3 -5 x ( -1 ) =
f . 3 x ( -7 ) -7 x ( -2 ) =
g . 6 x ( -4 ) + 5 x ( -9 ) =
h . ( -18 ) ; 9 - ( -27 ) ; ( -1 ) =

, / ps . z tymi znakami ` ; ` znaczy dzielenie .

2

Odpowiedzi

2010-03-09T18:13:38+01:00
5-8=-3
5-(-3)=5+3=8
-8-(+5)=-8-5=-8+(-5)=-13
-8-(-5)-8+5=-3
-2-(-8)=-2+8=6
5-5=0

2.
a . -2 -3 x 5 = tutaj po x powinien chyba być jakiś znak
b . ( -8 ) ; 4 - 2 =-2-2=-4
c . 12 ; ( -2 ) - ( -3 ) =-6+3=-3
d . ( -2 ) ³ x 3 - 25 = tutaj po x powinien chyba być jakiś znak
e . ( -15 ) ; 3 -5 x ( -1 ) = tutaj po x powinien chyba być jakiś znak
f . 3 x ( -7 ) -7 x ( -2 ) = tutaj po x powinien chyba być jakiś znak
g . 6 x ( -4 ) + 5 x ( -9 ) = tutaj po x powinien chyba być jakiś znak
h . ( -18 ) ; 9 - ( -27 ) ; ( -1 ) =-2+27=25
24 3 24
2010-03-09T18:22:07+01:00
Liczba dodatnia - dodatnia = liczba ujemna
2-3=-1

dodatnia - ujemna = dodatnia
2-(-1)=1

ujemna - dodatnia = ujemna
-2-1=-3

ujemna - ujemna = ujemna
-10-(-1)=-9

ujemna - ujemna = dodatnia
-2-(-3)=1

dodatnia - dodatnia = zero
2-2=0
a . -2 -3 x 5= -2-15=-17
b . ( -8 ) ; 4 - 2 =-2-2=-4
c . 12 ; ( -2 ) - ( -3 ) =-6+3=-3
d . ( -2 ) ³ x 3 - 25 =-8x3-25=-24-25=-49
e . ( -15 ) ; 3 -5 x ( -1 ) =(-15):3+5=-5+5=0
f . 3 x ( -7 ) -7 x ( -2 ) =-21+14=-7
g . 6 x ( -4 ) + 5 x ( -9 ) =-24-45=-69
h . ( -18 ) ; 9 - ( -27 ) ; ( -1 ) =-2-27=-2913 4 13