Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-09T18:23:48+01:00
1.fall out with
pokłócić się z kimś

2.get on with
dalej pracować/przygotowywać/ być w dobrych stosunkach (z kimś)

3.hand in
złożyć, składać/ oddać

4.hand out
rozdać, wymierzyć [punishment, fine] (to sb komuś); okazać, [sympathy] (to sb komuś

5.hang up
1. [handkerchief, shirt] wystawać
2. mieszkać
3. spędzać czas; to hang out on the corner of a street wystawać na rogu ulicy
hang out [sth], hang [sth] out wywiesić, -szać [washing, flags, sign]

6. look up
popatrzyć w górę, podnieść, wzrok, oczy; to look up at the clouds popatrzeć w górę na chmury; he looked up from his book podniósł wzrok, oczy znad książki
2. [things, business, figures] wyglądać (coraz) lepiej; business is looking up interesy idą coraz lepiej; things are looking up for us nasze sprawy wyglądają coraz lepiej
look up [sth] zajrzeć (w górę) do (czegoś) [chimney]; to look up sb’s skirt zajrzeć komuś pod spódnicę
look up [sb], look [sb] up odwiedzić, ; look me up if you’re ever in Bristol odwiedź mnie, gdybyś kiedyś był w Bristolu
look up [sb/sth], look [sb/sth] up sprawdzić, [word, name, date]; to look up a word in the dictionary sprawdzić słowo w słowniku; I looked her up in Who’s Who przeczytałem o niej w Who is who; look his number up in the phone book znajd, sprawdź jego numer w książce telefonicznej
look up to [sb] podziwiać (kogoś) (for sth za coś)


7. put away
1. odłożyć, na miejsce [toys]; odstawić, na miejsce [plates]
2. odłożyć, zaoszczędzić, oszczędzać [money]
3. spałaszować[food]; wytrąbić [drink]
put away [sb], put [sb] away
1.oddać, do zakładu; he had to be put away trzeba go było oddać do zakładu
2. zamknąć, przymknąć, to put sb away for 10 years zamknąć/ przymknąć kogoś na 10 lat


8. put together
1. złożyć, składać [pieces, parts]; zmontować, złożyć, składać [piece of furniture, machine]; to put sth together again, to put sth back together złożyć /poskładać coś z powrotem; she’s smarter than all the rest put together jest sprytniejsza niż cała reszta razem wzięta; the necklace cost more than everything else put together naszyjnik kosztował więcej niż cała reszta razem
2. zebrać, razem [animals, objects, people]
3. stworzyć, utworzyć [coalition, partnership, group, team, consortium]
4. zebrać, [documentation, collection, file, anthology]; przygotować [list, programme]; zmontować [film, video]
5. przygotować, naprędce [meal]
6. przedstawić, [case, argument]


9. take apart
it takes apart można to rozłożyć na części; does it take apart? czy to się da rozłożyć?
take [sb/sth] apart
1. rozebrać, rozłożyć, (na części) [car, machine]
2. rozprawić się z (kimś) [opponent]; rozgromić [team]
3. schlastać, zjechać [essay, film, book]


10.throw away
1. wyrzucić, [rubbish, unwanted article]
2. zmarnować, zaprzepaścić, [chance, opportunity, life]; roztrwonić [money]; he threw away any advantage he might have had nie wykorzystał swojej potencjalnej przewagi; she’s really thrown herself away on him przez niego zupełnie zmarnowała sobie życie
3. rzucić od niechcenia [remark, information]


11.turn down
1. przygasić, [volume, heating, gas]; przyciszyć, [radio]; przyciemnić, [light]
2. odwinąć, [collar, sheet]; zagiąć, [page, corner of page]
turn down [sb/sth], turn [sb/sth] down odrzucić, [request, offer, application]; nie przyjąć, -mować [applicant]; [woman] odtrącić, [suitor]; they turned him down nie został przyjęty


12.turn up.
1. pojawić się, przyjść to turn up to sth pojawić się na czymś [rehearsal]; to turn up for sth pojawić się na czymś [appointment]; to turn up at home/in London pojawić się w domu/w Londynie; to turn up (half an hour) late spóźnić się (pół godziny); to turn up in jeans przyjść w dżinsach; she didn’t turn up nie pojawiła się, nie przyszła; he turned up drunk at or for work przyszedł do pracy pijany; guess who turned up at the station zgadnij, kto przyszedł na dworzec
2. [lost object] odnaleź się; don’t worry — it will turn up nie martw się, na pewno się znajdzie
3. [opportunity] nadarzyć się; [job] znaleźć się; something will turn up (for me/for you) (of coś się znajdzie; coś się pojawi
4. [corner, edge] wygiąć się ku górze; his nose turns up ma zadarty nos
5. [economy, market] poprawić się; [investment, sales, profits] zwiększyć, -ać się