1. Działalność czołowych kompozytorów doby klasycyzmu związana była z ... (miasto)
2. Muzyka zawdzięcza klasykom wiedeńskim ukształtowanie i rozwinięcie trzyczęściowej formy :........
3.W klasycyżmie rozwinął się nowy styl muzyczny.....(jaki?)
4.W okresie klasycyzmu wystawiono w Warszawie pierwszą polską operę.........(jaką?)
5.Klasycyzm nadał kształt nowoczesnej orkiestrze.......(jakiej?)
6.Karol Kurpiński skomponował Warszawiankę .z jakiej okazji?
7.Genialnym dzieckiem okresu klasycyzmu koncertującym w całej Europie już od 6 roku życia był.............
8.Tytuł hymnu śpiewanego w finale 9 symfonii to......
9.Niemiecka nazwa słynnej nocnej muzyki Volgwanga Amadeusza Mozarta to......
10. Kto napisał lub skomponował:
- Dla Elizy
- Warszawianka 1831
- IX symfonia
-Czarodziejski flet
-Mazurka Dąbrowskiego
11.Duża forma muzyki orkiestrowej wykształcona przez muzyków wiedeńskich to.........
12,Nazwa tempa lub jednej z części klasycznych utworów cyklicznych ( sonaty, symfonie) to............
13. Czarodziejski flet to...........(jaka forma?)
14wesele Figara to...........(jaka forma?)
14.Utwór dramatyczno-muzyczny, którego treść zwana librettem jest śpiewana to.......
15, Jest zbiorem utworów instrumentalnuch złożonych z kilku samodzielnych tańców............
16.To utwór muzyczny w kórym stały fragment melodii ( refrem) przeplatany jest innymi melodiami
17.............to utwór muzyczny gdzie temat melodyczny zostaje poddany różnym przekształceniom .
PROSZĘ POMÓŻĆĘ TO NA JUTRO!

1

Odpowiedzi

2010-03-09T18:32:59+01:00
1. WIEDEŃ
2. KONCERT
3. HOMOFONIA
4. NĘDZA USZCZĘŚLIWIONA
5. SYMFONICZNEJ
6. POWSTANI LISTOPADOWEGO
7. MOZART
8. ODA DO RADOŚCI
9.
10. BEETHOVEN
KURPIŃSKI
BEETHOVEN
MOZART
WYBICKI
11. SYMFONIA
12. ALLERO
13. OPERA
14. OPERA
15. RONDO
16. WARIACJE
23 2 23