Odpowiedzi

2010-03-09T18:02:52+01:00
* zasada suwerenności narodu
* zasada poszanowania praw mniejszości
* trójpodział władz
* państwo prawa
* pluralizm
3 4 3
Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-09T18:19:10+01:00
Cechy systemu demokratycznego:
- Każdy obywatel jest tak samo ważny
- Głos każdego obywatela jest tak samo ważny
- Każdy obywatel ma prawo do głosu
- Każdy obywatel ma prawo do wyznawania swoich pogladów
- Kraj ma obowiązek szanować mniejszości narodowe które zamieszkują terytorium tego kraju
- Państwo ma się opierać na prawie które ma być równe dla każdego obywatela
- Trójpodział władzy

5 4 5