A) __HCOOH+___Ba(OH)---->__________+________

______________________________________________

b) ___(CH3COO)3Fe+___AgNO3----->________+_______

_________________________________________________

c) ____HCOOH+_____CH3COONa------>________+________

____________________________________________________

d) ____(CH3COO)2Ni+__K------>_________+___________

__________________________________________________

1

Odpowiedzi

2013-05-10T10:22:27+02:00

Ta odpowiedź została oznaczona jako zweryfikowana

×
Zweryfikowane odpowiedzi zostały sprawdzone przez ekspertów, dlatego mamy pewność, że są prawidłowe i bezbłędne. Od dawna na zadane.pl znajdziesz tysiące poprawnych odpowiedzi, które zostały sprawdzone przez moderatorów (najbardziej zaufanych członków naszej społeczności).

a) 2 HCOOH + Ba(OH)₂ ---> (HCOO)₂Ba + 2H₂O

b) (CH₃COO)₃Fe + 3AgNO₃ ---> 3CH₃COOAg + Fe(NO₃)₃ 
c) HCOOH + CH₃COONa ---> HCOONa + CH₃COOH
d) (CH₃COO)₂Ni + 2K ---> 2CH₃COOK + Ni