Turysta podróżujący autospotopem, przejechał drogą 40 km ciężarówką, prękością 72km/h, a następnie przespacerował się na odcinku 2,5 km.Spacer zajął 35 minut.Ostatni odcinek drogi przebył traktorem w ciągu 15 min z Vśr=20km/h. a)Oblicz wartość średniej V całej poróży turysty.
b)Oblicz Vśr, jeżeli turysta po drugim odcinku drogi zrobił sobie przystanek na 30 min

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-10-23T17:14:54+02:00
Dane:
s1=40 km,v1=72km/h
s2=2,5km,t2=35 min
t3=15 min=0,25 h
v3 =20km/h
a)
Mamy obliczyć v śr
Obliczamy kolejno:
t1=s1:v1= 40km : 72 km/h =(5/9)h =(5/9)*60 min =33min20s
s3 =v3*t3 = 20km/h*0,25h = 5km
Obliczamy długość całej drogi s
s =s1 + s2 +s3 = 40km + 2,5km + 5km =47,5 km
Obliczamy czas całkowity podróży t
t =t1 +t2 +t3 =33min20s + 35 min + 15min = 83min20s =
=(83*60 + 20)s =(4980 + 20)s = 5000s
Obliczamy prędkość średnią vśr
vśr =s : t =47,5km : 5000s = 47 500m :5000s = 9,5 m/s
vśr =9,5m/s= 570m/min = 34 200 m/h = 34,2 km/h.
b) Dodatkowa dana tp = 30min
Droga s = 47,5 km ( tak jak w punkcie a)
t = t1 +t2 +t3 +tp =83min20s + 30min =113min20s =
=5000s + 1800s =6800s
vśr = s : t = 47,5 km : 6800s= 47 500m :6800s =
( w przybliżeniu) 6,98 m/s = 418,8 m/min = 25 128m/h =
= 25,128 km/h
Odpowiedzi:
a) vśr =34,2 km/h
b) vśr = 25,13 km/h ( w przybliżeniu )