Odpowiedzi

2010-03-09T18:07:44+01:00
Jest to pozycja, która w bardzo dobry sposób prezentuje w jaki sposób można unieszkodliwiś i powtórnie wykorzystać większość odpadów przemysłowych, jakie w dzisiejszych czasach zostają wyrzucone do śmietnika, a co za tym idzie wywiezione na składowisko odpadów.W Polsce wytwarza się ponad 8 mln ton odpadów niebezpiecznych z I i II grupy szkodliwości (w tym najbardziej niebezpieczne stanowią około 1,8 mln ton). Analiza obecnej sytuacji w Polsce wykazuje jednoznacznie, iż ze wzgledu na brak regionalnych systemów gospodarowania odpadami niebezpiecznymi, wytwórcy odpadów nie mają możliwości i nie są zobowiązani do ich unieszkodliwienia.W książce tej poznamy opdstawowe kategorie odpadów przemysłowych, jak wdrażać czyste technologie, jak wybrać sposób utylizacji odpadów oraz inne problemy oraz propozycje ich rozwiązania związane z właściwą gospodarką odpadami i ich unieszkodliwianiem.