Ułuż i zapisz równania zgodnie z podpisami

a)liczba 37 jest o 12 większa od a.
b)liczba 48 jest 3 razy mniejsza od b.
c)liczba 14 jest 5 razy większa od c.
d)liczba 21 jest o 13 mniejsza od k.
e)liczba n jest o 6 mniejsza od podwojonej liczby n.
f) liczba m jest o 10 większa od 0.7m.
g)liczba o 6 większa od x jest o 10 większa od połowy liczby x.
h)liczba 3 razy mniejsza od x jest o 8 mniejsza od liczby x.
i)liczba o 5 mniejsza od x jest 3 razy mniejsza od sumy liczby x i 3

1

Odpowiedzi

2010-03-09T18:09:34+01:00
37=12+a
48=b/3
14=5c
21=k-13
n=2n-6
m=10+0,7m
x+6=10+0,5x
x/3=x-8
x-5=(x+3)/3
1 5 1